“Âm nhạc là tiếng nói của các thiên thần” Việc học cảm thụ âm nhạc từ giai đoạn sơ khai giúp xây dựng tâm hồn nghệ thuật đầy nhạy cảm của trẻ nhỏ, khi lớn lên con mang theo một tâm hồn nghệ sĩ rung động trước cái đẹp, và nghệ thuật cũng là điểm mấu chốt để diễn tả trí tuệ cảm xúc, cân bằng cuộc sống và luôn yêu đời. Chương trình âm nhạc của Bambini chú trọng vào các hoạt động xướng âm, nhạc lý, hát, múa, biểu diễn và sử dụng một số nhạc cụ đơn giản. Chương trình cảm thụ âm nhạc của trường chuẩn bị kiến thức nền chuẩn để các con có thể lựa chọn bất kỳ nhạc cụ nào. Giáo trình âm nhạc của trường sử dụng bộ giáo cụ âm nhạc Montessori và chương trình cảm thụ âm nhạc Kindermusik.

“Âm nhạc là tiếng nói của các thiên thần” Việc học cảm thụ âm nhạc từ giai đoạn sơ khai giúp xây dựng tâm hồn nghệ thuật đầy nhạy cảm của trẻ nhỏ, khi lớn lên con mang theo một tâm hồn nghệ sĩ rung động trước cái đẹp, và nghệ thuật cũng là điểm […]