KỸ NĂNG XÃ HỘI
Các mốc phát triển về mặt tình cảm xã hội thường khó nhận thấy hơn các biểu hiện về sự phát triển thể chất . Vì vậy, chương trình giáo dục tình cảm xã hội của Montessori chú trọng giúp trẻ hình thành sự tự nhận thức và tự chủ.

Mục tiêu cơ bản trong lĩnh vực giáo dục năng lực xã hội của chúng tôi là giúp trẻ cảm thấy tốt về bản thân và tốt với người khác.

Chúng tôi đưa vào lịch học hàng ngày những hoạt động mà qua đó trẻ thấy được giá trị của sự hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ. Chúng tôi khuyến khích trẻ giải quyết vấn đề theo cách tích cực, giúp trẻ biết bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn và tìm cách tốt nhất để giải quyết khi xảy ra xung đột.

KỸ NĂNG XÃ HỘI Các mốc phát triển về mặt tình cảm xã hội thường khó nhận thấy hơn các biểu hiện về sự phát triển thể chất . Vì vậy, chương trình giáo dục tình cảm xã hội của Montessori chú trọng giúp trẻ hình thành sự tự nhận thức và tự chủ. Mục […]