MỸ THUẬT THỊ GIÁC
Mỹ thuật không đơn thuần là môn học nghệ thuật mà còn là cách để trẻ biểu đạt ngôn ngữ và cách nhìn nhận về thế giới xung quanh thông qua hình ảnh. Tại Bambini Montessori, chúng tôi luôn nỗ lực tìm mọi cách mới mẻ để trẻ thể hiện ý tưởng và suy nghĩ của mình. Một trong những ưu thế của phương pháp Montessori là lưu giữ lại những gì trẻ nghĩ và nhìn nhận về thế giới xung quanh, chúng tôi có thể biết rằng trẻ học được những gì và đánh giá cao quá trình học hỏi đó.

Tại Bambini Montessori, mỗi đứa trẻ là một nghệ sỹ nhí, khắp nơi quanh trường đều đầy ắp những tác phẩm của trẻ được làm từ mọi chất liệu. Chúng tôi coi trọng sự sáng tạo đó và dùng mỹ thuật làm phương tiện để khuyến khích trẻ giao tiếp. Nhiệm vụ của chúng tôi là hướng dẫn phương pháp và cho trẻ mọi công cụ để thể hiện ý tưởng. Thông qua tác phẩm của trẻ, chúng tôi biết rằng trẻ đã học được những gì và rất vui được chia sẻ với quý vị về những thành quả đó.

 

  MỸ THUẬT THỊ GIÁC Mỹ thuật không đơn thuần là môn học nghệ thuật mà còn là cách để trẻ biểu đạt ngôn ngữ và cách nhìn nhận về thế giới xung quanh thông qua hình ảnh. Tại Bambini Montessori, chúng tôi luôn nỗ lực tìm mọi cách mới mẻ để trẻ thể hiện […]