Trẻ nhạy cảm với số đếm với Toán học từ rất sớm, nếu phụ huynh tạo điều kiện cho con đếm số thường xuyên thông qua đếm số kẹo, số ngón tay, số bậc cầu thang…..các con sẽ quen thuộc dần với số đếm từ 1 đến 10 và chuyển sang toán học Montessori mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Các khái niệm toán học theo phương pháp Montessori sẽ được giới thiệu với trẻ thông qua giáo cụ, trẻ thẩm thấu toán học thông qua các bài tập từ hết sức cụ thể tới trừu tượng, từ đơn giản đến phức tạp. Trẻ được học về quy trình trước, sau đó mới đến dữ kiện. Tính trật tự, kỹ thuật phối hợp tai mắt và quan trọng nhất là tính độc lập trẻ đạt được khi trải nghiệm với giáo cụ chính là đích đến.

Trẻ nhạy cảm với số đếm với Toán học từ rất sớm, nếu phụ huynh tạo điều kiện cho con đếm số thường xuyên thông qua đếm số kẹo, số ngón tay, số bậc cầu thang…..các con sẽ quen thuộc dần với số đếm từ 1 đến 10 và chuyển sang toán học Montessori mà […]