Thư ngỏ

Mr. Trịnh Công Minh – PH bé Minh Anh

 “Qua thời gian các cháu học tại đây, tôi thấy các cháu tiến bộ lên rất nhiều đặc biệt là về sức khỏe cũng như về thể lực. Có 1 số sinh hoạt ở nhà cũng đã tự lập và tự chơi được rồi”

Ms. Nguyễn Ngọc Diệp – PH bé Charlie

“Tôi rất hài lòng khi con tôi học ở đây. Khi cháu bắt đầu đi học, chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều … Tôi muốn chọn một môi trường thật sự tốt và các cô quan tâm, hơn nữa để rèn cho cháu tính tự giác, mạnh dạn trong giao tiếp cũng như các hoạt động khác”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *